இந்த பெண்ண அணிந்திருந்த இந்த டீ- ஷர்ட் காக பிரபல பூங்கா வில் உள்ளே செல்ல அனுமதி மறுத்த பூங்கா காவலாளி. ஏன் என்று நீங்களே பாருங்க…

She Wasn’t Allowed To Enter A Park Because Of This T-Shirt. Which Century Are We Living In?

One would think that places like New Jersey would be a little more liberal when it comes to clothing and just basic thought process of people. Turns out, it’s not.
625795272
When 22-year-old Bina Ramesh stepped out wearing a grey V-neck T-shirt, little did she know that it would bar her entry from a park. When she, along with a friend, went to Six Flags Great Adventure a park in Jackson, New Jersey, she was not allowed to enter because a guard thought her T-shirt was inappropriate.

 

 tshirt

 

What’s surprising is that a female guard had earlier let her in without any problem. Also, ironically, when she swapped her T with a male friend, the security had no issue with the same T-shirt that the guy was now wearing!

Here’s what she posted:
730254898

Are we seriously judging people for wearing a V-neck T-shirt now? She Wasn’t Allowed To Enter A Park Because Of This T-Shirt. Which Century Are We Living In?

Related posts

Leave a Comment