இரவில் வெறும் வயிற்றுடன் தூங்கச் செல்வதாக எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரர் குமுறல்

ராணுவ வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் உணவில் முறைகேடு என புகார்…. !
இரவில் வெறும் வயிற்றுடன் தூங்கச் செல்வதாக எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரர் குமுறல்.

Related posts

Leave a Comment