பாகிஸ்தானை கதறக் கதற எவ்வாறு இந்திய இராணுவம் தாக்கியது தெரியுமா? வீடியோ

ஒவ்வெரு இந்தியரும் சேர் செய்யுங்கள் (y)
************************************************************
பாகிஸ்தானுக்கு மரண அடி கொடுத்த இந்திய இராணுவத்தை வாழ்த்துங்கள்
பாகிஸ்தானை கதறக் கதற எவ்வாறு இந்திய இராணுவம் தாக்கியது தெரியுமா? வீடியோ

 

Related posts

Leave a Comment